Φυσικοθεραπεία και Παιδιά

Η Φυσικοθεραπεία στους παιδιατρικούς ασθενείς έχει ως βασικό στόχο να αντιμετωπίσει τις παθολογικές συνθήκες και να προετοιμάσει κατάλληλα το παιδί, έτσι ώστε να καταφέρει να εμπλακεί και να συμμετάσχει με επιτυχία στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (οικογενειακό, σχολικό φιλικό περιβάλλον).

 

Μέσω της φυσιοθεραπευτικής παρέμβασης , η οποία ενδέχεται να ξεκινά από τη νεογνική ηλικία και διαρκεί αρκετά έτη, βελτιώνονται τα χαρακτηριστικά της στάσης και της κίνησης που καθιστούν το παιδί λειτουργικό και αφορούν την ποιότητα της ζωής του.

Ο φυσικοθεραπευτής στοχεύει να βελτιώσει την καθημερινή απόδοση του παιδιού παρακολουθώντας με προσοχή την εξέλιξή του και σε συνεργασία με την οικογένεια προσπαθεί να ελέγξει ή να αποσοβήσει μελλοντικά προβλήματα που πιθανόν εμφανιστούν στην ενήλικη ζωή του.

Οι αρχές που διέπουν την αύξηση και την ανάπτυξη, οι διαφορές στο έμψυχο και άψυχο περιβάλλον του παιδιού, οι ποικιλία στα συμπτώματα της παθοφυσιολογίας κάθε κλινικής περίπτωσης και η ευαίσθητη χροιά στη επικοινωνία του φυσικοθεραπευτή με την οικογένεια προσδιορίζουν την Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία ως έναν ιδιαίτερο τομέα της θεραπευτικής πράξης.

Η Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία ανακουφίζει ένα ευρύ φάσμα παθήσεων. Ο φυσικοθεραπευτής αντιμετωπίζει παθήσεις/κακώσεις που αφορούν όλα σχεδόν τα σωματικά συστήματα και από πολύ μικρή ηλικία. Η συχνή επαφή με τους μικρούς ασθενείς για μεγάλο χρονικό διάστημα, η στενή σχέση με την οικογένεια και σαφώς η επιστημονική τεκμηρίωση κάθε βήματος της παρέμβασης καθορίζουν μια απαιτητική εργασιακή συνθήκη για τον παιδιατρικό φυσικοθεραπευτή.

Ο Φυσικοθεραπευτής ο οποίος παρεμβαίνει στους παιδιατρικούς ασθενείς αξιολογεί, σχεδιάζει και υλοποιεί το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα το οποίο επαναπροσδιορίζει τακτικά, εκπαιδεύει τους γονείς σε θέματα διαχείρισης του παιδιού, και έχει συχνή επαφή με τους γιατρούς, τους δασκάλους και άλλους επαγγελματίες υγείας.

Πρόκειται για μία δυναμική θεραπεία, η οποία εξελίσσεται, αλλάζει και προσαρμόζεται συνεχώς από συνεδρία σε συνεδρία, με γνώμονα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με στόχο παιδιά ανεξάρτητα, χαρούμενα, κοινωνικά, ώριμα, με καλή ποιότητα ζωής και αυξημένη συμμετοχή. Η έγκαιρη έναρξη Φυσικοθεραπείας στα παιδιά, από τους πρώτους μήνες της ζωής τους, οδηγεί σε περισσότερο αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών που αντιμετωπίζουν

Copyright (C) 2017 Physio-Center.gr. All rights reserved.