Δευτέρα, 01 Ιανουάριος 2018 23:10

Φυσικοθεραπεία και παιδί

Written by

Η παιδιατρική φυσικοθεραπεία διαφοροποιείται σαφώς από αυτή των ενηλίκων, καθότι το παιδί είναι ένας εξελισσόμενος οργανισμός. Συνεπώς η φυσικοθεραπευτική προσέγγιση αποβλέπει στην εκπαίδευση των παίδων, βάσει των φυσιολογικών σταδίων ανάπτυξής τους με απώτερο στόχο την κινητική τους ανεξαρτητοποίηση.

Η θεραπεία των παιδιών είναι εξατομικευμένη και το πρόγραμμα περιλαμβάνει χρήση αξιολογητικών τεστ, κινησιοθεραπεία, καθώς και εφαρμογή των μεθόδων PNF και Bobath.

Copyright (C) 2017 Physio-Center.gr. All rights reserved.