Αθλητισμός: Η φυσικοθεραπεία είναι αποτελεσματική (video)

Η φυσικοθεραπεία είναι αποτελεσματική: στην πρόληψη, αξιολόγηση, θεραπεία και αποκατάσταση καθώς και στην βελτίωση της απόδοσης του σωματικά δραστήριου ατόμου.

Η Αθλητική Φυσικοθεραπεία περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις αυτές οι οποίες βοηθούν το σωματικά δραστήριο άτομο στην πρόληψη τραυματισμών. Επιπλέον, στην περίπτωση τραυματισμού, η Αθλητική Φυσικοθεραπεία συμβάλει στο να συνεχίσει τις δραστηριότητές του το άτομο με τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις και την μικρότερη αποχή από το άθλημα. Επιμέρους παρεμβάσεις της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας είναι η προ-αγωνιστική αξιολόγηση, η εργονομική συμβουλευτική που αφορά τον αθλητικό εξοπλισμό και την εμβιομηχανική του αθλήματος, καθώς και η επιμέλεια προγραμμάτων καρδιαγγειακής φυσικής κατάστασης που έχουν σχεδιαστεί ώστε να συμβάλλουν στην ασφαλή και βέλτιστη επιστροφή στην δραστηριότητα.

 

 

Οι Αθλητικοί φυσικοθεραπευτές είναι άκρως εξειδικευμένοι στην αξιολόγηση των άμεσων και χρόνιων τραυματισμών. Ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της πρακτικής είναι η αξιολόγηση των μετεγχειρητικών και μη μετεγχειρητικών νευρο-μυοσκελετικών τραυματισμών και συνδρόμων δυσλειτουργίας. Σε αυτή περιλαμβάνεται η λειτουργική αξιολόγηση του ατόμου μετά τον τραυματισμό με σκοπό τον καθορισμό της ασφαλής επιστροφής στην δραστηριότητα και τον αγωνιστικό χώρο.

Η Θεραπεία και Αποκατάσταση των νευρο-μυοσκελετικών τραυματισμών είναι στο επίκεντρο της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας. Ως μέλος της πολυπαραγοντικής αθλητιατρικής ομάδας, ο Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα για την αντιμετώπιση αυτών των δυσλειτουργιών σε ασθενείς όλων των ηλικιών και φυσικών ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων τόσο αυτών με κινητική αναπηρία όσο και των πρωταθλητών.

Οι Αθλητικοί φυσικοθεραπευτές βοηθούν σωματικά δραστήρια άτομα να βελτιώσουν την απόδοσή τους με διάφορους τρόπους. Η απόδοση μπορεί να βελτιωθεί μέσω μιας ενδελεχούς αξιολόγησης του νευρομυοσκελετικού και κάρδιο-αναπνευστικού συστήματος. Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να καταγραφούν τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες του φυσικού προφίλ ενός ατόμου. Αυτό το προφίλ στην συνέχεια μπορεί να αντιστοιχιστεί στην συγκεκριμένη αθλητική δραστηριότητα του κάθε ατόμου. Περιοχές που μειονεκτούν σε ελαστικότητα, μυϊκή δύναμη και αντοχή, και στα αερόβια/ αναερόβια συστήματα μπορούν να συμπεριληφθούν σε εξειδικευμένο προπονητικό πρόγραμμα. Η επαναξιολόγηση μπορεί να καθορίσει επιπλέον αλλαγές του προπονητικού προγράμματος.

Η θεραπευτική προσέγγιση και η αποκατάσταση αλλάζουν συνεχώς ως απόκριση της εξέλιξης και της ερμηνείας των δεδομένων των κλινικών και βασικών επιστημών. Ο Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής είναι μέρος της ομάδας η οποία διερευνά και εφαρμόζει τα ερευνητικά ευρήματα με στόχο την υποβοήθηση του σωματικά δραστήριου ατόμου στις όποιες δραστηριότητες του.

Η εκπαίδευση των αθλητών και των γονέων και προπονητών τους σχετικά με τις διάφορες τεχνικές πρόληψης και διαχείρισης που συζητήθηκαν παραπάνω είναι μια υπηρεσία που παρέχουν οι Αθλητικοί Φυσικοθεραπευτές. Οι Αθλητικοί Φυσικοθεραπευτές εμπλέκονται επίσης στην εκπαίδευση των φυσικοθεραπευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας σχετικά με αυτές τις σημαντικές περιοχές.

πηγή 

Copyright (C) 2017 Physio-Center.gr. All rights reserved.